Doli - Nền tảng phát triển doanh nghiệp

"Hữu ích - Tin cậy - Dễ dùng"

1. Quản trị doanh nghiệp
2. Phát triển kinh doanh
3. Chăm sóc khách hàng

Quản lý khách hàng

Quản lý Nhà cung cấp

Quản lý Sản phẩm

Quản lý Kho

Quản lý Mua hàng

Quản lý Sản xuất

Quản lý Marketing

Quản lý Bán hàng

Quản lý Tài chính - Kế toán

Quản lý Nhân sự

Quản lý Dự án - Công việc

Quản lý Hồ sơ điện tử

Quản lý điểm bán lẻ

Quản lý chỉ tiêu

Báo cáo, thống kê ...

Thông tin

Công ty Cổ Phần Doli

Trụ sở: Lầu 1, Toà nhà Phố Đông, Số 1, Đường D31, P. Phước Long B, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028).7300.0306

Số GPKD: 0314045851,
nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp.HCM